Did you know ?

Networking at home work brings you closer to your 

Goals and Dreams . 

Hæ gaman að sjá þig 
þú ert greinilega forvitin um hvernig við vinnum og hvernig þú getur fengið borgað :)

Hi nice to see you
you are clearly curious about how we work and how you can get paid

Hvernig er vinnan ?
Við tengjum fólk við fyrirtæki' sem við erum að vinna með 

How's the work ?
We connect people to the companies we work with

Hvað er fyrirtækið að bjóða?
Fyrirtækið er að bjóða uppá Skinn, Heilsuvörur og Lífstílsbreitingu

What is the company offering?
The company is offering Skin, Health Products and Lifestyle Change

Hvernig fæ ég borgað?
Þú færð borgað í gegnum kerfi sem er kallað Binary kerfi það verður farið sérstaklega í gegnum það með þér þergar þú kemur til liðs við okkur

How do I get paid?
You get paid through a system called a Binary system that will go specifically through it with you when you join us

Kostar að skrá sig inn og hvað græði ég á því?
Já það kostar að skrá sig inn á innskráningar síðunni eru startpakkar sem þú kaupir og það sem þú færð líka er frí þjálfun og uppbygging fyrir þig til að vinna eftir og nota í lífinu 

Does it cost to sign in and what do I make of it?
Yes it costs to log in to the login page are the starter kits you buy and what you also get is free training and structure for you to work on and use in life

Ef þú ert með opin huga og vilt halda ferlinu áfram í innskráningu þá veluru takkann hér fyrir neðan sem stendur á yes i hafe open mind

If you have an open mind and want to continue the process of logging in, select the button below that says yes i hafe open mind